7. výzva - IROP - Bezpečnost v obcích  

Datum vyhlášení výzvy: 1. 10. 2020 (0:00 hod.)

Příjem žádostí o podporu: 1. 10. 2020 (0:00 hod.) - 31. 10. 2020 (23:59 hod.)

Finanční alokace výzvy: 870 217 Kč (celkové způsobilé výdaje)

Podporované aktivity:

Konzultace: Ing. Daniela Dvořáková (tel: 732 881 851, e-mail: info@mas-bohdanecsko.cz)

Seminář pro žadatele a příjemce: 2. 10. 2020, od 10h, Šípkova 47, Lázně Bohdaneč (pozvánka, prezentace)  Dokumentace k výzvě

Text výzvy a přílohy

Interní směrnice MAS

Pravidla IROP (soubory ke stažení)
Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.13, platnost od 15.10.2019), Specifickými pravidly (verze 1.4, platnost od 8.10.2019). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí uvedených Pravidel.

Související dokumenty

Kontrolní listy pro hodnocení žádostíAdministrace žádostí o podporu