6. výzva - IROP - Bezpečnost v obcích  

Datum vyhlášení výzvy: 24. 9. 2019 (0:00 hod.)

Příjem žádostí o podporu: 24. 9. 2019 (0:00 hod.) - 20. 11. 2019 (23:59 hod.)

Finanční alokace výzvy: 2 656 142 Kč (CZV)

Podporované aktivity:

Konzultace: Ing. Daniela Dvořáková (tel: 732 881 851, e-mail: info@mas-bohdanecsko.cz)

Seminář pro žadatele a příjemce: 24. 9. 2018, od 10h, Šípkova 47, Lázně Bohdaneč (pozvánka, prezentace)

Informační semináře před vyhlášením výzvy:Dokumentace k výzvě

Text výzvy a přílohy

Interní směrnice MAS

Pravidla IROP (soubory ke stažení)

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.12, platnost od 6.3.2019 ), Specifickými pravidly (verze 1.3, platnost od 10.1.2019). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí uvedených Pravidel.

Související dokumenty

Kontrolní listy pro hodnocení žádostíAdministrace žádostí o podporu