2. výzva - Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2019  

Datum vyhlášení výzvy: 7. 9. 2018 (9:00 hod.)

Příjem žádostí o podporu: 7. 9. 2018 (9:00 hod.) - 14. 9. 2018 (13:00 hod.)

Finanční alokace výzvy: 300 000 Kč

Výše podpory (poskytnutého příspěvku MAS): 10-50 tis. Kč

Míra příspěvku MAS: max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Spolufinancování žadatele: min. 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Žadatelé:Podporované aktivity:Veškeré podporované oblasti musí být v souladu se Strategií MAS Bohdanečsko viz. příloha č. 2 výzvy.Žadatel je oprávněn z příspěvku hradit DPH za předpokladu, že nemá dle § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na odpočet této daně.Výdaje budou vynaloženy na realizaci aktivit neinvestičního charakteru.

 
Konzultace:

Seminář pro žadatele a příjemce: 5. 9. 2018, 14:00 h, Šípkova 47, Lázně Bohdaneč  


 
Dokumentace k výzvě  

 
 
Hodnocení a výběr projektů