Kontrolní komise  

- tříčlenný kontrolní orgán spolku
- sleduje, kontroluje a posuzuje dodržování Stanov, práv a povinností všech členů spolku, usnesení orgánů, hospodaření spolku a nakládání s jeho majetkem  

 

Obec Strašov

Petr Kopáč
předseda Kontrolní komise
zájmová skupina: Místní samospráva
sektor: veřejný  

  


 

ZOD "Bratranců Veverkových" Živanice

Vít Hejna
člen Kontrolní komise
zájmová skupina: Zemědělství a lesnictví
sektor: soukromý  

  


 

Ing. Jan Sochor

Ing. Jan Sochor
člen Kontrolní komise
zájmová skupina: Místní podnikání, cestovní ruch
sektor: soukromý