9. výzva - PRV - rok 2023  

Datum vyhlášení výzvy MAS: 28. 11. 2023

Datum příjmu žádostí o dotaci: 28. 11. 2023 - 10. 1. 2024

Finální termín registrace na RO SZIF: 7. 3. 2024

Vyhlášené Fiche a finanční alokace:

Konzultace:

Mgr. Andrea Pavlíková (tel: 603 846 049, e-mail: andrea@mas-bohdanecsko.cz)
Bc. Michaela Rychtářová Kotyková (tel: 724 282 688, e-mail: michaela@mas-bohdanecsko.cz)

Seminář pro žadatele a příjemce:


 
Dokumentace k výzvě  

Text výzvy a společné přílohy


Specifické přílohy pro Fiche 3 - Poklady naší ornice (investice do zemědělských podniků)


 
Administrace výzvy na MAS