Výběrová komise  

- devítičlenný výběrový orgán spolku
- třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli, předkládá vybrané projekty Představenstvu ke konečnému rozhodnutí a schválení  

 
Obec Břehy

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
předseda Výběrové komise
zájmová skupina: Místní samospráva
sektor: veřejný

 
Obec Živanice

Petr Lejhanec
člen Výběrové komise
zájmová skupina: Místní samospráva
sektor: veřejný

 
Obec Černá u Bohdanče

Ing. Luděk Pilný
člen Výběrové komise
zájmová skupina: Místní samospráva
sektor: veřejný

 
Fyzická osoba nepodnikající

Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková
členka Výběrové komise
zájmová skupina: Sport, volnočasové aktivity
sektor: soukromý

 
Fyzická osoba nepodnikající

Mgr. Petra Srdínková
členka Výběrové komise
zájmová skupina: Vzdělávání, veřejné služby
sektor: soukromý

 
Jiří Václavík

Pavel Kořínek
člen Výběrové komise
zájmová skupina: Místní podnikání, cestovní ruch
sektor: soukromý

 
Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč  
   

Mgr. Jiří Kváš
člen Výběrové komise
zájmová skupina: Kultura, kulturní a historické
dědictví, církve
sektor: soukromý  
  

 
Spolek STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdanči a těžbě štěrkopísku v jeho okolí

RNDr. Pavel Heřman
člen Výběrové komise
zájmová skupina: Ochrana životního prostředí
sektor: soukromý  
  


 
Fyzická osoba nepodnikající  
  

Bc. Hana Svatošová
členka Výběrové komise
zájmová skupina: Vzdělávání, veřejné služby
sektor: soukromý