MAS Bohdanečsko

Jsme společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Z finanční podpory EU a národních programů rozvíjíme svůj region, a to metodou LEADER. Naším základním cílem je zlepšování kvality života a životního prostředí, a aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Navrhujeme a provádíme strategii místního rozvoje. Více o MAS Bohdanečsko »

Aktuálně