Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko

Cílem výzvy je podpora mobility dětí a žáků škol na území Pardubického kraje za účelem návštěvy vzdělávacích center:

O příspěvek na mobilitu mohou žádat MŠ, ZŠ a SŠ zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení v územní působnosti MAS Bohdanečsko z. s. Příspěvek je možné využít na autobusovou dopravu dětí a žáků za účelem návštěvy vzdělávacích center SFÉRA (Automatické mlýny 1962, Pardubice) a Planeta Hlinsko (Prošvicova 1811, Hlinsko. Příspěvek nelze využít na zaplacení vstupu do vzdělávacích center ani jiné účely. Termín exkurze do vzdělávacího centra si škola sjednává sama, kontakty viz webové stránky center.

Podpora mobility dětí a žáků bude zajištěna prostřednictvím MAS Bohdanečsko ve formě finančního příspěvku konkrétní škole ve výši max 70 % nákladů na akci. Příspěvek bude proplacen na základě vyúčtování, výše podpory se stanovuje dle počtu dětí a žáků zapsaných k 1. 9. 2023 takto:

MAS Bohdanečsko může rozhodnout o navýšení příspěvku nad uvedené limity v případě, že nebude alokace výzvy vyčerpána. O příspěvek je možné zažádat od 3. 6. 2024 do 30. 10. 2024 nebo do vyčerpání alokace výzvy formou žádosti (viz příloha č. 1). Tuto žádost škola zašle na e-mail: andrea@mas-bohdanecsko.cz. Na základě žádosti MAS Bohdanečsko zašle návrh Smlouvy o účelovém příspěvku.

Vyúčtování příspěvku

Mobilita musí proběhnou v roce 2024, nejpozději však do 31. 11. 2024. Vyúčtování je nutné uskutečnit nejpozději do 14 dnů od uskutečnění poslední mobility, nejpozději do 31. 11. 2024. Povinnými dokumenty pro řádné vyúčtování je:

Vyúčtování je nutné zaslat na e-mail: andrea@mas-bohdanecsko.cz. Na základě dodaných dokumentů bude proplacena podpora uvedená ve smlouvě, maximálně však 70 % skutečných nákladů na dopravu dle doložené faktury. Příspěvek bude proplacen do 30 pracovních dnů od doložení všech povinných dokumentů (viz příloha č. 2).

Výzvu Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko je možné uskutečnit díky dotaci Pardubického kraje.

Dokumenty ke stažení:

labor.jpg