8. výzva - PRV - rok 2023  

Datum vyhlášení výzvy MAS: 27. 3. 2023

Datum příjmu žádostí o dotaci: 27. 3. - 26. 4. 2023

Finální termín registrace na RO SZIF: 30. 6. 2023

Vyhlášené Fiche a finanční alokace:

Konzultace:

Mgr. Andrea Pavlíková (tel: 603 846 049, e-mail: andrea@mas-bohdanecsko.cz)
Bc. Michaela Kotyková (tel: 724 282 688, e-mail: michaela@mas-bohdanecsko.cz)

Seminář pro žadatele a příjemce:


 
Dokumentace k výzvě  

Text výzvy a společné přílohy


Specifické přílohy pro Fiche 3 - Poklady naší ornice (investice do zemědělských podniků)

Specifické přílohy pro Fiche 4 - U nás na venkově (podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)

Specifické přílohy pro Fiche 7 - Živé obce (veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolková zařízení vč. knihoven)


 
Administrace výzvy na MAS