3. výzva – IROP – Doprava

Datum vyhlášení výzvy: 25. 1. 2024 (8:00 hod.)

Příjem žádostí o podporu: 25. 1. 2024 (8:00 hod.) – 8. 3. 2024 (23:59 hod.)

Finanční alokace výzvy: 2 750 000,00  Kč (celkové způsobilé výdaje)

Podporované aktivity:

Nadřazená výzva ŘO IROP: 60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)

Konzultace: Ing. Daniela Dvořáková (tel: 732 881 851, e-mail: info@mas-bohdanecsko.cz)

Seminář pro žadatele a příjemce: termín bude upřesněnDokumentace k výzvě

Text výzvy a přílohy

Povinné náležitosti předkládaného projektového záměru na MAS

Pravidla IROP (soubory ke stažení)
Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro 60. výzvu IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD) ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. obecnými pravidly (verze 3, platnost od 14. 8. 2023), specifickými pravidly (verze 1, platnost od 21. 2. 2023). 
V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí uvedených obecných a specifických pravidel.

Související dokumenty

Kontrolní listy MAS, IROP/CRRAdministrace projektových záměrů na MAS