Realizované výzvy IROP 2014+  

V letech 2017–2020 bylo vyhlášeno celkem 7 výzev v IROP 2014–2020. 

Celkem bylo podpořeno 12 projektů s celkovou podporou 15 635 748,48 Kč (dotační prostředky).   Přehled vyhlášených výzev  


  • 2. výzva - IROP - Bezpečnost v obcích / VÝZVA

  • 3. výzva - IROP - Infrastruktura veřejné dopravy / VÝZVA

  • 4. výzva - IROP - Infrastruktura ZŠ, SŠ, zájmového a neformálního vzdělávání / VÝZVA

  • 5. výzva - IROP - Bezpečnost v obcích / VÝZVA

  • 6. výzva - IROP - Bezpečnost v obcích / VÝZVA

  • 7. výzva - IROP - Bezpečnost v obcích / VÝZVA  


 
Databáze realizovaných projektů