Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2021–2027

Od roku 2020 se v území MAS Bohdanečsko připravuje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2021–2027.

Cílem strategie je na základě analýzy území MAS Bohdanečsko najít problémové oblasti a rozvojové potřeby území, stanovit odpovídající cíle a opatření a společnou realizací pak přispět k postupnému a rovnovážnému rozvoji celého území MAS.

Pro kvalitní zpracování strategie, která je nastavena na míru potřebám obyvatel a subjektů, kteří v ní působí, bylo zapotřebí znát jejich názor. Z tohoto důvodu proběhl rozsáhlý sběr názorů obyvatel obcí, starostů obcí, podnikatelských subjektů či neziskových organizací, a to několika formami:


 
Tematická pracovní setkání  

 
Sociální problematika v území MAS Bohdanečsko  

 
Středoškolské vzdělávání a spolupráce v území MAS  
 
Udržitelný rozvoj území MAS Bohdanečsko  

Dotazníková šetření  

Dotazníkové šetření obyvatel obcí MAS
Dotazníkové šetření OSVČ, podnikatelských a zemědělských subjektů z území MAS
  • znění dotazníku / PDF
  • vyhodnocení dotazníku / PDF
Dotazníkové šetření neziskových organizací z území MAS
  • znění dotazníku / PDF
  • vyhodnocení dotazníku / PDF
Dotazníkové šetření MŠ, ZŠ a dalších forem předškolního vzdělávání
  • znění dotazníku / PDF
  • vyhodnocení dotazníku / PDF  


Dne 17. 6. 2021 proběhlo veřejné projednání pracovní verze koncepční části Strategie MAS Bohdanečsko 2021–2027 v Kasalicích a pracovní verze Strategie MAS byla následně projednána i na VH MAS Bohdanečsko dne 22. 6. 2021.

Koncepční část Strategie MAS prošla veřejným připomínkováním v období 3. -15. 8. 2021. Následně byly přijaté připomínky zapracovány a finální verze koncepční části Strategie MAS byla dne 23. 8. 2021 schválena nejvyšším orgánem MAS, tj. Valnou hromadou a následně dne 29. 9. 2021 MMR-ORP.

Po schválení koncepční části Strategie MAS započala příprava tzv. programových rámců v jednotlivých operačních programech.
Dne 24.5.2022 byla projednána příprava programového rámce IROP 2021+ A OPZ+ s obcemi z území MAS Bohdanečsko a členskou základnou na jednání Valné hromady dne 2.6.2022. Programový rámec/akční plán OPZ+ byl následně schválen Valnou hromadou dne 25.7.2022.