Valná hromada  

- nejvyšší orgán spolku 

- schází se minimálně 2x ročně 

- zastoupena všemi členy MAS Bohdanečsko, z. s.

 
    
 
  .