Standardizace MAS 2014+  

Osvědčení o splnění standardů MAS dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020 MAS Bohdanečsko, z. s. získala dne 1. 12. 2015.

Osvědčení o standardizaci_MAS Bohdanečsko.jpg