Členové MAS Bohdanečsko

Členskou základnu MAS Bohdanečsko, z. s. tvoří v současné době 33 členů, kteří jsou rozděleni do sedmi zájmových skupin dle převažující činnosti členů.  

1. Místní samospráva 


2. Vzdělávání, veřejné služby


3. Místní podnikání, cestovní ruch


4. Kultura, kulturní a historické dědictví, církve


5. Sport, volnočasové aktivity


6. Zemědělství a lesnictví


7. Ochrana životního prostředí


 
ZÁJMOVÁ SKUPINA č. 1 - MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA  

1. Regionální svazek obcí Bohdanečsko (veřejný sektor)
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč • 
www.bohdanecsko.cz
Regionální svazek obcí Bohdanečsko má 1.1.2021 celkem 28 členských obcí: Břehy, Bukovka, Černá u Bohdanče, Dolany, Chýšť, Kasalice, Křičeň, Lázně Bohdaneč, Malé Výkleky, Neratov, Plch, Pravy, Přelovice, Přepychy, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Rybitví, Řečany nad Labem, Semín, Sopřeč, Strašov, Újezd u Přelouče, Vápno, Vlčí Habřina, Voleč, Vyšehněvice, Žáravice a Živanice. 

2. Město Lázně Bohdaneč (veřejný sektor)
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.lazne.bohdanec.cz

3. Obec Rohovládova Bělá (veřejný sektor)
Rohovládova Bělá 32, 533 43 Rohovládova Bělá • www.rohovladovabela.cz

4. Obec Rohoznice (veřejný sektor)
Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.rohoznice.cz          

5. Obec Semín  (veřejný sektor)
Semín 138, 535 01 Přelouč • www.seminuprelouce.cz

6. Obec Strašov  (veřejný sektor)
Strašov 93, 533 16 Vápno • www.oustrasov.estranky.cz

7. Obec Živanice  (veřejný sektor)
Živanice 152, 533 42 Živanice • www.zivanice.cz 

8. Obec Řečany nad Labem (veřejný sektor)
1. máje 66, 533 13 Řečany nad Labem • www.recanynadlabem.cz

9. Obec Břehy (veřejný sektor)
Bahníkova 8, 535 01 Břehy • www.obecbrehy.cz

 
 
ZÁJMOVÁ SKUPINA č. 2 - VZDĚLÁVÁNÍ, VEŘEJNÉ SLUŽBY  

1. Léčebné lázně Bohdaneč a.s.  (soukromý sektor)
Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.llb.cz
Léčebné lázně Bohdaneč jsou vyhledávaným místem nejen k léčbě, ale také k zajištění prevence, relaxaci a odpočinku. Léčebné lázně slouží k léčbě pohybového aparátu s orientací na zánětlivá revmatologická onemocnění, artrózu, vertebrogenní syndromy a Bechtěrevovu nemoc. Zajišťují léčbě dlouhodobých potíží, předoperačních i pooperačních stavů a poúrazovou rehabilitaci.

2. Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč  (veřejný sektor)
Masarykovo nám. 108, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.skolalb.cz

3. Střední průmyslová škola stavební Pardubice  (veřejný sektor)
Sokolovská 150, 533 54 Rybitví • www.spsstavebni.cz          

4. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. (soukromý sektor)
Sokolovská 150, 533 54 Rybitví • www.educapardubice.cz

  

ZÁJMOVÁ SKUPINA č. 3 - MÍSTNÍ PODNIKÁNÍ, CESTOVNÍ RUCH  

1. Jan Sochor   (soukromý sektor)
Dolany 31, 533 45 Opatovice nad Labem • http://statekdolany.cz

Soukromý zemědělec se zabývá rostlinou zemědělskou výrobou a chovem drobného zvířectva. Produkuje krmení pro exotické ptactvo i volně žijící ptáky do krmítek. Od roku 2014 rozšířil pan Sochor služby o provozování rodinného penzionu a agroturistiku pro rodiny s dětmi.

2. Jiří Václavík  (soukromý sektor)
Dolany 22, 533 45 Opatovice nad Labem • www.jedlehouby.cz
Výroba a prodej houbových substrátů na jedlé houby, komposty, zahradní zeminy a vše pro pěstování žampionů a hlívy ústřičné. Výrobce se zabývá též produkcí substrátů na dřevokazné houby, pěstování dřevokazných hub a jejich finální úpravu.

3. Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s.  (soukromý sektor)
Pernštýnská 117, 533 41 Lázně Bohdaneč •  https://lazne.bohdanec.cz/ic
Informační centrum je obecně prospěšnou organizací založenou Městem Lázně Bohdaneč za účelem poskytování informací o městě a jeho okolí, organizováním kulturních akcí ve městě, vydávání propagačních materiálů a dalších.

4. Indoor Golf, spol. s.r.o. (soukromý sektor)
Gen. Svobody 632, 533 51 Pardubice • www.gcpa.cz
Indoor Golf, spol. s.r.o. je provozovatelem 18-ti jamkového golfového hřiště v těsné blízkosti Lázní Bohdanče. Doplňkově nabízí zapůjčení lodí, kol či možnost zajištění rybolovu.

5. 1. REKLAMNÍ EU s.r.o. (soukromý sektor)
Škroupova 460, 533 41 Lázně Bohdaneč
Společnost svou činnost zaměřuje zejména na stavební úpravy veřejných prostranství a péči o veřejnou zeleň v extravilánu i intravilánu obcí.

  

ZÁJMOVÁ SKUPINA č. 4 - KULTURA, KULTURNÍ A HISTORICKÉ DĚDICTVÍ, CÍRKVE  

1. Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč  (soukromý sektor)
Masarykovo nám. 44, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.farnostlaznebohdanec.cz
Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč zabezpečuje bohoslužby a duchovní setkání a spolupodílí se na organizaci kulturních aktivit.

2. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce (soukromý sektor)
Bukovka 59, 533 41 Lázně Bohdaneč • http://bukovka.evangnet.cz
Sbor sdružuje evangelické křesťany z okolních obcí, spolupodílí se na organizaci kulturních a jiných aktivit.

 

ZÁJMOVÁ SKUPINA č. 5 - SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

1. TJ Přelovice  (soukromý sektor)
Přelovice 24, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.tjprelovice.cz
Fotbalový klub reprezentuje 6 mužstev, mezi nimi např. přípravka do 8 let, do 10 let a mladší žáci. TJ Přelovice pořádá ve spolupráci s obcí společenské akce pro širokou veřejnost, např. pálení čarodějnic či loučení s létem. Začátkem září se na fotbalovém hřišti pořádá Turnaj starých gard Memorial Františka Nováka.     

2.  T.J. Sokol Rohovládova Bělá (soukromý sektor)
Rohovládova Bělá 160, 533 43 Rohovládova Bělá • www.fotbal.rohovladovabela.cz
Organizace byla založena v roce 1969 a zabývá se sportovní činností. Dvě fotbalová mužstva reprezentují klub v I. třídě krajské soutěže a ve III. třídě skupiny Přeloučsko. Na hřišti v Rohovládově Bělé se pravidelně konají regionální hasičské závody, případně další akce pro širokou veřejnost.    

3. GOLF CLUB PARDUBICE, z.s. (soukromý sektor)
Gen. Svobody 632, 533 51 Pardubice • www.gcpa.cz
Spolek umožňuje svým členům sportovní a rekreační činnost a pomáhá při vzdělání a rozvoji golfových dovedností. Cílem spolku je vytvářet ideální podmínky pro relaxaci a sdružování svých členů.

4.  SK Lázně Bohdaneč, z.s.  (soukromý sektor)
Kosinova 282, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.sklaznebohdanec.cz
Historie klubu sahá až do roku 1918. Spolek se věnuje především tréninkové činnosti oddílu fotbalu. Kromě fotbalového oddílu má i oddíl volejbalový, otužilců a oddíl vzpírání.

5. SK Řečany n. L. 1920, z. s. (soukromý sektor)
U hřiště 324, 533 13 Řečany nad Labem
Sportovní klub byl založen v roce 1920 a zabývá se sportovní činností. Fotbalový klub reprezentuje pět družstev, přípravka do 8 let a do 10 let.  Fotbalová mužstva reprezentují klub v I. B třídě krajské soutěže, ve IV. třídě skupiny Přeloučsko a ve veteránské soutěži hráčů nad 40 let.  SK se aktivně podílí na organizaci obecních společenských obcí.

  

ZÁJMOVÁ SKUPINA č. 6 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ  

1. AGRODRUŽSTVO KLAS  (soukromý sektor)
Křičeň 102, 533 44 Staré Ždánice •  www.agd.cz
Agrodružstvo se zabývá klasickou zemědělskou výrobou, zejména pak pěstováním obilovin, řepky olejky, cukrovky či víceletých pícnin a chovem krav na mléko. Společnost hospodaří na 3 800 ha půdy. Dále provozuje služby v zámečnictví, autodopravě, servisu a prodeji pohonných hmot.    

2. Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice (soukromý sektor)
Živanice 206, 533 42 Živanice • zodzivanice.cz
Družstvo hospodaří bez přerušení ve stejné právní formě od roku 1959. V současnosti spravuje na 1 520 ha půdy, na které se pěstují tradiční plodiny, např. pšenice, ječmen, či řepka olejná. V živočišné výrobě zůstal zachován chov červenostrakatého skotu s mléčnou produkcí a výkrmem býků.

3. Ing. Josef Štěpanovský - krmiva (soukromý sektor)
Šípkova 146, 533 41 Lázně Bohdaneč  www.krmiva-bohdanec.cz
Firma hospodaří na 420 ha půdy, na kterých pěstuje kukuřici, řepku, obiloviny, pícniny. Živočišná výroba zahrnuje chov 120 ks dojných krav a mladý dobytek.

4. Mgr. Iva Junková - Statek Junek (soukromý sektor)
Křičeň 11, 533 41 Lázně Bohdaneč • http://farmapaseky.cz/statek-junek
Statek Junek se orientuje na pěstování léčivých bylin. Při pěstování a technologii sušení se zaměřuje na vysokou kvalitu a postupy šetrné k životnímu prostředí.

5.Statek u Synků s.r.o. (soukromý sektor)
Přelovice 28, 533 41 Lázně Bohdaneč 
Statek u Synků sídlí v Přelovicích a orientuje se na zemědělskou činnost v rostlinné a živočišné výrobě.

 

ZÁJMOVÁ SKUPINA č. 7 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

1. Rybniční hospodářství, s.r.o. (soukromý sektor)
Sádka 148, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.rybnicnihospodarstvi.cz
Společnost se zabývá tradičním organickým chovem kapra pro český trh. Do výčtu jejích činností patří také prodej ryb s doplňkovými službami jako je kuchání, filetování a vakuové balení čerstvých ryb. Na kapra z místních rybníků získala firma ochrannou známku Pernštejnský kapr. 

2. Spolek STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdanči a těžbě štěrkopísku v jeho okolí (soukromý sektor)
Masarykovo nám. 112, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.spolek-lazne-bohdanec.cz 
Spolek STOP je apolitické sdružení lidí usilujících o zachování přírodních hodnot města Lázně Bohdaneč a jeho okolí. K základním cílům patří činnosti směřující k zastavení nárůstu těžké nákladní dopravy v lázeňském městě Lázně Bohdaneč a ochrana přírody a krajiny.

3. Pestré Polabí z. s. (soukromý sektor)
Dříteč 70, 533 05 Dříteč • https://www.pestre-polabi.cz/
Spolek se zabývá profesionální péčí o biodiverzitu krajiny ve spolupráci s místními samosprávami a poradenskou činností v oblasti péče o životní prostředí. V území MAS Bohdanečsko spolupracuje s obcí Neratov na několika projektech zahrnujících hloubení tůní, přeměnu zarostlého opukového lomu na lokální biocentrum či údržbu lesů a luk, městem Lázně Bohdaneč na obnově mokřadních luk u rybníků Truhličky a s Rybničním hospodářstvím na obnově mokřadů v blízkosti rybníku Tichý.