Členové MAS Bohdanečsko

Členskou základnu MAS Bohdanečsko, z. s. tvoří v současné době 32 členů, kteří jsou rozděleni do sedmi zájmových skupin dle převažující činnosti členů.  

1. Místní samospráva 


2. Vzdělávání, veřejné služby


3. Místní podnikání, cestovní ruch


4. Kultura, kulturní a historické dědictví, církve


5. Sport, volnočasové aktivity


6. Zemědělství a lesnictví


7. Ochrana životního prostředí


 
ZÁJMOVÁ SKUPINA č. 1 - MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA  

1. Regionální svazek obcí Bohdanečsko (veřejný sektor)
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč • 
www.bohdanecsko.cz
Regionální svazek obcí Bohdanečsko má 1.1.2021 celkem 28 členských obcí: Břehy, Bukovka, Černá u Bohdanče, Dolany, Chýšť, Kasalice, Křičeň, Lázně Bohdaneč, Malé Výkleky, Neratov, Plch, Pravy, Přelovice, Přepychy, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Rybitví, Řečany nad Labem, Semín, Sopřeč, Strašov, Újezd u Přelouče, Vápno, Vlčí Habřina, Voleč, Vyšehněvice, Žáravice a Živanice. 

2. Město Lázně Bohdaneč (veřejný sektor)
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.lazne.bohdanec.cz

3. Obec Rohovládova Bělá (veřejný sektor)
Rohovládova Bělá 32, 533 43 Rohovládova Bělá • www.rohovladovabela.cz

4. Obec Rohoznice (veřejný sektor)
Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.rohoznice.cz          

5. Obec Semín  (veřejný sektor)
Semín 138, 535 01 Přelouč • www.seminuprelouce.cz

6. Obec Strašov  (veřejný sektor)
Strašov 93, 533 16 Vápno • www.oustrasov.estranky.cz

7. Obec Živanice  (veřejný sektor)
Živanice 152, 533 42 Živanice • www.zivanice.cz 

8. Obec Řečany nad Labem (veřejný sektor)
1. máje 66, 533 13 Řečany nad Labem • www.recanynadlabem.cz

 
 
ZÁJMOVÁ SKUPINA č. 2 - VZDĚLÁVÁNÍ, VEŘEJNÉ SLUŽBY  

1. Léčebné lázně Bohdaneč a.s.  (soukromý sektor)
Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.llb.cz
Léčebné lázně Bohdaneč jsou vyhledávaným místem nejen k léčbě, ale také k zajištění prevence, relaxaci a odpočinku. Léčebné lázně slouží k léčbě pohybového aparátu s orientací na zánětlivá revmatologická onemocnění, artrózu, vertebrogenní syndromy a Bechtěrevovu nemoc. Zajišťují léčbě dlouhodobých potíží, předoperačních i pooperačních stavů a poúrazovou rehabilitaci.

2. Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč  (veřejný sektor)
Masarykovo nám. 108, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.skolalb.cz

3. Střední průmyslová škola stavební Pardubice  (veřejný sektor)
Sokolovská 150, 533 54 Rybitví • www.spsstavebni.cz          

4. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. (soukromý sektor)
Sokolovská 150, 533 54 Rybitví • www.educapardubice.cz

  

ZÁJMOVÁ SKUPINA č. 3 - MÍSTNÍ PODNIKÁNÍ, CESTOVNÍ RUCH  

1. Autokemp Buňkov s.r.o. (soukromý sektor)
Ke Hřišti 251, 535 01 Břehy • www.bunkov.cz
Autokemp je ve vlastnictví obce Břehy a nachází se na břehu rybníka Buňkov. Společnost poskytuje přechodné ubytování pro veřejnost a s ním spojené služby. 

2. Jan Sochor   (soukromý sektor)
Dolany 31, 533 45 Opatovice nad Labem • http://statekdolany.cz

Soukromý zemědělec se zabývá rostlinou zemědělskou výrobou a chovem drobného zvířectva. Produkuje krmení pro exotické ptactvo i volně žijící ptáky do krmítek. Od roku 2014 rozšířil pan Sochor služby o provozování rodinného penzionu a agroturistiku pro rodiny s dětmi.

3. Jiří Václavík  (soukromý sektor)
Dolany 22, 533 45 Opatovice nad Labem • www.jedlehouby.cz
Výroba a prodej houbových substrátů na jedlé houby, komposty, zahradní zeminy a vše pro pěstování žampionů a hlívy ústřičné. Výrobce se zabývá též produkcí substrátů na dřevokazné houby, pěstování dřevokazných hub a jejich finální úpravu.

4. Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s.  (soukromý sektor)
Pernštýnská 117, 533 41 Lázně Bohdaneč •  https://lazne.bohdanec.cz/ic
Informační centrum je obecně prospěšnou organizací založenou Městem Lázně Bohdaneč za účelem poskytování informací o městě a jeho okolí, organizováním kulturních akcí ve městě, vydávání propagačních materiálů a dalších.

5. Indoor Golf, spol. s.r.o. (soukromý sektor)
Gen. Svobody 632, 533 51 Pardubice • www.gcpa.cz
Indoor Golf, spol. s.r.o. je provozovatelem 18-ti jamkového golfového hřiště v těsné blízkosti Lázní Bohdanče. Doplňkově nabízí zapůjčení lodí, kol či možnost zajištění rybolovu.

  

ZÁJMOVÁ SKUPINA č. 4 - KULTURA, KULTURNÍ A HISTORICKÉ DĚDICTVÍ, CÍRKVE  

1. Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč  (soukromý sektor)
Masarykovo nám. 44, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.farnostlaznebohdanec.cz
Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč zabezpečuje bohoslužby a duchovní setkání a spolupodílí se na organizaci kulturních aktivit.

2. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce (soukromý sektor)
Bukovka 59, 533 41 Lázně Bohdaneč • http://bukovka.evangnet.cz
Sbor sdružuje evangelické křesťany z okolních obcí, spolupodílí se na organizaci kulturních a jiných aktivit.

 

ZÁJMOVÁ SKUPINA č. 5 - SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

1. TJ Přelovice  (soukromý sektor)
Přelovice 24, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.tjprelovice.cz
Fotbalový klub reprezentuje 6 mužstev, mezi nimi např. přípravka do 8 let, do 10 let a mladší žáci. TJ Přelovice pořádá ve spolupráci s obcí společenské akce pro širokou veřejnost, např. pálení čarodějnic či loučení s létem. Začátkem září se na fotbalovém hřišti pořádá Turnaj starých gard Memorial Františka Nováka.     

2.  T.J. Sokol Rohovládova Bělá (soukromý sektor)
Rohovládova Bělá 160, 533 43 Rohovládova Bělá • www.fotbal.rohovladovabela.cz
Organizace byla založena v roce 1969 a zabývá se sportovní činností. Dvě fotbalová mužstva reprezentují klub v I. třídě krajské soutěže a ve III. třídě skupiny Přeloučsko. Na hřišti v Rohovládově Bělé se pravidelně konají regionální hasičské závody, případně další akce pro širokou veřejnost.    

3. GOLF CLUB PARDUBICE, z.s. (soukromý sektor)
Gen. Svobody 632, 533 51 Pardubice • www.gcpa.cz
Spolek umožňuje svým členům sportovní a rekreační činnost a pomáhá při vzdělání a rozvoji golfových dovedností. Cílem spolku je vytvářet ideální podmínky pro relaxaci a sdružování svých členů.

4.  SK Lázně Bohdaneč, z.s.  (soukromý sektor)
Kosinova 282, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.sklaznebohdanec.cz
Historie klubu sahá až do roku 1918. Spolek se věnuje především tréninkové činnosti oddílu fotbalu. Kromě fotbalového oddílu má i oddíl volejbalový, otužilců a oddíl vzpírání.

5. SK Řečany n. L. 1920, z. s. (soukromý sektor)
U hřiště 324, 533 13 Řečany nad Labem
Sportovní klub byl založen v roce 1920 a zabývá se sportovní činností. Fotbalový klub reprezentuje pět družstev, přípravka do 8 let a do 10 let.  Fotbalová mužstva reprezentují klub v I. B třídě krajské soutěže, ve IV. třídě skupiny Přeloučsko a ve veteránské soutěži hráčů nad 40 let.  SK se aktivně podílí na organizaci obecních společenských obcí.

  

ZÁJMOVÁ SKUPINA č. 6 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ  

1. AGRODRUŽSTVO KLAS  (soukromý sektor)
Křičeň 102, 533 44 Staré Ždánice •  www.agd.cz
Agrodružstvo se zabývá klasickou zemědělskou výrobou, zejména pak pěstováním obilovin, řepky olejky, cukrovky či víceletých pícnin a chovem krav na mléko. Společnost hospodaří na 3 800 ha půdy. Dále provozuje služby v zámečnictví, autodopravě, servisu a prodeji pohonných hmot.    

2. Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice (soukromý sektor)
Živanice 206, 533 42 Živanice • zodzivanice.cz
Družstvo hospodaří bez přerušení ve stejné právní formě od roku 1959. V současnosti spravuje na 1 520 ha půdy, na které se pěstují tradiční plodiny, např. pšenice, ječmen, či řepka olejná. V živočišné výrobě zůstal zachován chov červenostrakatého skotu s mléčnou produkcí a výkrmem býků.

3. Ing. Josef Štěpanovský - krmiva (soukromý sektor)
Šípkova 146, 533 41 Lázně Bohdaneč  www.krmiva-bohdanec.cz
Firma hospodaří na 420 ha půdy, na kterých pěstuje kukuřici, řepku, obiloviny, pícniny. Živočišná výroba zahrnuje chov 120 ks dojných krav a mladý dobytek.

4. Mgr. Iva Junková - Statek Junek (soukromý sektor)
Křičeň 11, 533 41 Lázně Bohdaneč • http://farmapaseky.cz/statek-junek
Statek Junek se orientuje na pěstování léčivých bylin. Při pěstování a technologii sušení se zaměřuje na vysokou kvalitu a postupy šetrné k životnímu prostředí.

5.Statek u Synků s.r.o. (soukromý sektor)
Přelovice 28, 533 41 Lázně Bohdaneč 
Statek u Synků sídlí v Přelovicích a orientuje se na zemědělskou činnost v rostlinné a živočišné výrobě.

 

ZÁJMOVÁ SKUPINA č. 7 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

1. Rybniční hospodářství, s.r.o. (soukromý sektor)
Sádka 148, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.rybnicnihospodarstvi.cz
Společnost se zabývá tradičním organickým chovem kapra pro český trh. Do výčtu jejích činností patří také prodej ryb s doplňkovými službami jako je kuchání, filetování a vakuové balení čerstvých ryb. Na kapra z místních rybníků získala firma ochrannou známku Pernštejnský kapr. 

2. Spolek STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdanči a těžbě štěrkopísku v jeho okolí (soukromý sektor)
Masarykovo nám. 112, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.spolek-lazne-bohdanec.cz 
Spolek STOP je apolitické sdružení lidí usilujících o zachování přírodních hodnot města Lázně Bohdaneč a jeho okolí. K základním cílům patří činnosti směřující k zastavení nárůstu těžké nákladní dopravy v lázeňském městě Lázně Bohdaneč a ochrana přírody a krajiny.

3. Pestré Polabí z. s. (soukromý sektor)
Dříteč 70, 533 05 Dříteč • https://www.pestre-polabi.cz/
Spolek se zabývá profesionální péčí o biodiverzitu krajiny ve spolupráci s místními samosprávami a poradenskou činností v oblasti péče o životní prostředí. V území MAS Bohdanečsko spolupracuje s obcí Neratov na několika projektech zahrnujících hloubení tůní, přeměnu zarostlého opukového lomu na lokální biocentrum či údržbu lesů a luk, městem Lázně Bohdaneč na obnově mokřadních luk u rybníků Truhličky a s Rybničním hospodářstvím na obnově mokřadů v blízkosti rybníku Tichý.