Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií 

Název projektu

"Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií"  

Termín realizace projektu

1. 9. 2014–30. 6. 2015  

Financování projektu

Program rozvoje venkova ČR 2007–2013, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce  

Partneři projektu

MAS Litomyšlsko, o.p.s.,

MAS Bohdanečsko, z. s.,

MAS Holicko, o.p.s., 

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s., 

Místní akční skupina Svitava z.s., 

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.  

Celkové výdaje projektu MAS Bohdanečsko

500 000 Kč  

Popis projektu

Smyslem projektu je posílení spolupráce mezi začínajícími a zkušenějšími MAS v rámci Pardubického kraje v oblasti předávání správné praxe a postupů s využitím zkušeností programovacího období 2007–2013.  

Cíl projektu

Cíli projektu jsou podpora rozšíření spolupráce MAS v Pardubickém kraji a nastavení mechanismu monitoringu a evaluace.  

Výstupy projektu

Výstupem projektu je komplexně zpracovaná metodika možných postupů při evaluaci a monitoringu strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Metodika využívá zkušeností a příkladů dobré praxe zúčastněných partnerských MAS z programovacího období 2007–2013.  
  


 
Dokumenty k realizaci projektu  

 
Jednání koordinační pracovní skupiny