4. výzva - Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2021 - VÝZVA ZRUŠENA  

 
Usnesením č. 3.1 Představenstva MAS ze dne 19. 5. 2021 bylo rozhodnuto o zrušení 4. výzvy – Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2021. Výzva byla ze strany MAS zrušena na základě usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/77/21 ze dne 20. 4. 2021.
Zastupitelstvo Pardubického kraje rozhodlo o rozdělení dotací z Programu obnovy venkova na rok 2021 a to tak, že DT 3 (Projekty venkovských mikroregionů a Projekty MAS) nebude v letošním roce ze strany Pardubického kraje podpořen. 
Z tohoto důvodu nebudou projekty z 4. výzvy – Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2021 podpořeny.  


 
Datum zveřejnění výzvy:
24. 8. 2020 (8:00 hod.)

Příjem žádostí o podporu: 7. 9. 2020 (9:00 hod.) - 15. 9. 2020 (15:00 hod.)

Finanční alokace výzvy: 300 000 Kč

Výše podpory (poskytnutého příspěvku MAS): 10-50 tis. Kč

Míra příspěvku MAS: max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Spolufinancování žadatele: min. 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Žadatelé:

Podporované aktivity:

Předkládané dokumenty na MAS:

Veškeré podporované oblasti musí být v souladu se Strategií MAS Bohdanečsko viz. příloha č. 2 výzvy.Žadatel je oprávněn z příspěvku hradit DPH za předpokladu, že nemá dle § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na odpočet této daně.Výdaje budou vynaloženy na realizaci aktivit neinvestičního nebo investičního charakteru (nutno uvést v žádosti).  

 
Konzultace:

Ing. Daniela Dvořáková (tel: 732 881 851, e-mail: info@mas-bohdanecsko.cz)

Seminář pro žadatele a příjemce: 4. 9. 2020, 9:00 h, Šípkova 47, Lázně Bohdaneč  Dokumentace k výzvě  


 
Hodnocení a výběr projektů