Jak se stát členem MAS?
  

MAS Bohdanečsko průběžně přijímá a vítá nové členy, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji regionu.   


Kdo se může stát členem MAS?  


  
Jak se stát členem MAS?

Stačí vyplnit přihlášku a tu zaslat nebo doručit:

Nové členy přijímá Představenstvo spolku. Představenstvo se schází nejméně 4x ročně, prakticky však přibližně 1x měsíčně. 

Jakmile Představenstvo nové členství na základě přijaté přihlášky odsouhlasí, stane se zájemce o členství členem spolku MAS Bohdanečsko, z. s. se všemi jeho právy i povinnostmi, které vyplývají ze zveřejněných aktuálních Stanov spolku.

  


 
Dokumenty k seznámení