6. výzva - PRV - rok 2021  

Datum vyhlášení výzvy MAS: 29. 3. 2021

Datum příjmu žádostí o dotaci: 29. 3. - 2. 5. 2021

Finální termín registrace na RO SZIF: 30. 6. 2021

Předpokládaný termín podepsání Dohody o poskytnutí dotace: 15. 1. 2022

Vyhlášené Fiche a finanční alokace:

Konzultace:
Ing. Daniela Dvořáková (tel: 732 881 851, e-mail: info@mas-bohdanecsko.cz)
Ing. Lenka Makovská (tel: 725 559 932, e-mail: lenka@mas-bohdanecsko.cz)

Seminář pro žadatele a příjemce: 7. 4. 2021, online (pozvánka, prezentace)  


 
Dokumentace k výzvě  

Text výzvy a společné přílohy

Specifické přílohy pro Fiche 3 - Poklady naší ornice (investice do zemědělských podniků)

Specifické přílohy pro Fiche 4 - U nás na venkově (podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)

Specifické přílohy pro Fiche 7 - Živé obce (veřejná prostranství v obcích, kulturní a spolková zařízení vč. knihoven)

  


Administrace žádostí