4. výzva - PRV - rok 2019  

Datum vyhlášení výzvy MAS: 1. 3. 2019

Datum příjmu žádostí o dotaci: 18. 3. – 19. 4. 2019

Finální termín registrace na RO SZIF: 10.7.2019

Vyhlášené Fiche a finanční alokace:

Konzultace:
Ing. Daniela Dvořáková (tel: 732 881 851, e-mail: info@mas-bohdanecsko.cz)
Ivana Málková (tel: 603 223 481, e-mail: ivana@mas-bohdanecsko.cz)

Seminář pro žadatele a příjemce: 19.3.2019, 13 h, Šípkova 47, Lázně Bohdaneč (1.p.) (pozvánka, prezentace)  


 
Dokumentace k výzvě  

Text výzvy a společné přílohy


Specifické přílohy pro Fiche 3 - Poklady naší ornice (investice do zemědělských podniků)

Specifické přílohy pro Fiche 4 - U nás na venkově (podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)

Specifické přílohy pro Fiche 6 - Zelená má zelenou (neproduktivní investice v lesích)Administrace výzvy