4. výzva - IROP - Infrastruktura ZŠ, SŠ, zájmového a neformálního vzdělávání  

Datum vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018 (10:00 hod.)

Příjem žádostí o podporu: 17. 9. 2018 (10:00 hod.) - 26. 10. 2018 (12:00 hod.)

Finanční alokace výzvy: 3 000 000 Kč (celkové způsobilé výdaje)

Podporované aktivity:

Konzultace: Ing. Daniela Dvořáková (tel: 732 881 851, e-mail: info@mas-bohdanecsko.cz)

Seminář pro žadatele a příjemce: 18. 9. 2018, od 13h, Šípkova 47, Lázně Bohdaneč (pozvánka, prezentace)Dokumentace k výzvě

Text výzvy a přílohy

Interní směrnice MAS

Pravidla IROP
Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.11, platnost od 15.5.2018), Specifickými pravidly (verze 1.2, platnost od 3.5.2018). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí uvedených Pravidel.

Kontrolní listy pro hodnocení žádostíAdministrace žádostí o podporu