5. výzva - PRV - rok 2020  

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15. 4. 2020

Datum příjmu žádostí o dotaci: 15. 4. - 31. 5. 2020

Finální termín registrace na RO SZIF: 7. 8. 2020

Předpokládaný termín podepsání Dohody o poskytnutí dotace: 15. 1. 2021

Vyhlášené Fiche a finanční alokace:

Konzultace:
Ing. Daniela Dvořáková (tel: 732 881 851, e-mail: info@mas-bohdanecsko.cz)
Ing. Lenka Makovská (tel: 725 559 932, e-mail: lenka@mas-bohdanecsko.cz)

Seminář pro žadatele a příjemce:

V průběhu vyhlášené výzvy nebyly organizovány semináře z důvodu epidemilogické situace, žádosti byly konzultovány individuálně. Žadatelům byly rovněž k dispozici zpracované prezentace k jednotlivým Fichím.Dokumentace k výzvě

Text výzvy a společné přílohy

Specifické přílohy pro Fiche 3 - Poklady naší ornice (investice do zemědělských podniků)

Specifické přílohy pro Fiche 4 - U nás na venkově (podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)

Specifické přílohy pro Fiche 7 - Živé obce (veřejná prostranství v obcích, kulturní a spolková zařízení vč. knihoven)


Administrace výzvy