MAP ORP Přelouč IV 

Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. navazuje na projekt MAP III a pokračuje ve zpracovávání MAP IV na území ORP Přelouč pro období 12/2023-12/2025. Jeho hlavním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základní školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

MAS Bohdanečsko se účastní jednání řídícího výboru MAP IV v ORP Přelouč.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Přelouč (MAP IV), reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008130