Podpora rozvoje cestovního ruchu v území MAS Bohdanečsko  

Číslo projektu

OŽPZ/22/22739

Financování projektu

Projekt je financovaný z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2022 (DT 3 - Projekty rozvoje území MAS a podpora propagace regionálních produktů).

Termín realizace

1. 2. 2022 - 31. 12. 2022

Celková dotace projektu

120 000 Kč

Výstupy projektu

Výstupem projektu je zpracovaná Koncepce udržitelného rozvoje cestovního ruchu v regionu Bohdanečsko. Při její tvorbě byly respektovány principy komunitní tvorby koncepčního dokumentu a zapojeni byli starostové obcí i další aktéři cestovního ruchu v území MAS, odborníci a experti. Podkladem pro tvorbu koncepce byla statistická data, šetření v území (rozhovory s aktéry v území a dotazníková šetření) a podklady z jednání aktérů cestovního ruchu. 

V rámci projektu proběhla dvě setkání aktérů cestovního ruchu na Bohdanečsku a byla pořízena sada fotografií z regionu fotografií z regionu (příroda a krajina, makrofotografie a pohledy z dronu) s dalším využitím pro propagační tiskoviny, webové stránky, informační cedule a další aktivity podporující propagaci regionu.