Kraj Pernštejnů regionální produkt® 

V  regionu MAS Bohdanečsko mohou místní producenti získat certifikaci svých produktů či služeb pod značkou KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®

Koordinátorem regionálního značení Kraj Pernštejnů regionální produkt® je MAS Region Kunětická hory. Lokálními koordinárory jsou MAS Bohdanečsko a  MAS Holicko.

Regionální značení je jednou z cest, jak zviditelnit konkrétní region a upozornit na zajímavé produkty, které jsou s ním spjaty. Většina regionálních značek je sdružena v Asociaci regionálních značek (ARZ), mají jednotný vizuální styl značek i propagačních materiálů. Zároveň také respektují i stejná pravidla udělování, která vedle původu v regionu zdůrazňují ekologickou šetrnost a regionální jedinečnost – ať je to vazba na tradici, místní suroviny, specifičnost pro daný region či výjimečné vlastnosti. Touto značkou se označují zpravidla řemeslné výrobky (např. výrobky z pleteného dřeva, slaměné výrobky, fotografie, keramika, šperky, sněžnice, krajka, sklo, nábytek, papírové obaly, apod.), potraviny a zemědělské produkty (pečivo, mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, ovoce, zelenina, nápoje, lesní plody, ryby, med, apod.) a přírodní produkty (léčivky, bylinné čaje, rákos pro stavební účely, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda, apod.). Značku může získat výrobek jak tradiční tak i nový, jestliže splní uvedená kritéria a certifikační komise rozhodne o jejím udělení.

Seznam certifikovaných výrobců z území MAS Bohdanečsko ZDE.