MAP ORP Přelouč III   

Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. navazuje na projekt MAP II a pokračuje ve zpracovávání MAP III na území ORP Přelouč pro období 05/2022-11/2023. Jeho hlavním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základní školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

MAS Bohdanečsko se účastní jednání řídícího výboru MAP III v ORP Přelouč.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Přelouč (MAP II), CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0022928