Turistická oblast Pardubicko


MAS Bohdanečsko je jedním ze zakládajících členů spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Dalšími zakladateli jsou Statutární město Pardubice, MAS Region Kunětické hory, MAS Holicko a MAS Železnohorský region.  

Spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. byl založen k 1. 7. 2017. Jeho činnost se zaměřuje na oblast destinačního managementu a pokrývá svými aktivitami turistickou oblast Pardubicko, tzn. území města Pardubice, Kladruby nad Labem a okolí a venkovské území čtyř místních akčních skupin - MAS Region Kunětické hory, MAS Bohdanečsko, MAS Holicko a MAS Železnohorský region.  

Hlavním cílem organizace je komunikace, koordinace a kooperace cestovního ruchu v oblasti Pardubicko, tvorba produktů oblasti Pardubicko a také marketingová komunikace Pardubicka coby jednoho celku, atraktivní oblasti s kvalitní nabídkou a sítí služeb.  

Spolek podporuje rovněž projekty regionálních značek. Na území Pardubicka se jedná dokonce o značky dvě, KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt® a ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®.  

MAS Bohdanečsko se aktivně podílí na chodu spolku, je členem rady spolku, valné hromady a kontrolní komise spolku.