Tomáš Retka je sociální antropolog, který v Tádžické republice realizuje svůj dlouhodobý etnografický výzkum. Autor navštívil Střední Asii již sedmkrát a celkem v tomto regionu strávil téměř rok svého života. Nejvíce ho uchvátil život lidí v údolích vysokohorského Pamíru (východní část dnešního Tádžikistánu), kde mj. čtyři měsíce studoval jeden z místních horských jazyků.

Drsná a nepřístupná krajina staletí formovala život místních obyvatel, kteří se dodnes v mnoha ohledech odlišují od ostatních populací Střední Asie.